Project omschrijving

Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

PROJECT INFO

Restauratie en verbouwing Complex Janskerkhof 2-3a / ’t Hoogt binnenstad Utrecht (nieuw onderwijsgebouw van Rechten)

OPDRACHTGEVER

Universiteit Utrecht

 

WERKZAAMHEDEN

• Beoordeling begrotingen ontwerpteam VO, DO en TO-fase (bouwkundig, constructief, installaties WTB en ET) • Opstellen investeringskostenoverzichten gedurende alle ontwerpfasen • Advisering omtrent aanbestedingsstukken (met name kosten gerelateerd, o.a. begrotingsformats, input aanbestedingsleidraad) • Beoordeling EMVI. Toetsing open begroting op o.a.: o Compleetheid; o Voldoende specificatie, conform vraagstelling aanbestedingsleidraad (bijv. onderaannemers) o Mogelijke risico’s opdrachtgever (bijv. fouten in begroting, uitsluitingen, PM-posten)

BOUWJAAR

2012 – 2013

 

Meer projecten