Nieuws

Begroten en bewaken van huisvestingskosten

By | 2017-07-28T11:08:39+00:00 juli 15th, 2017|Nieuws|

Financiële middelen zijn altijd beperkt aanwezig, Daarom leggen bedrijven en instellingen in een jaarlijkse begroting vast waaraan het beschikbare geld zal worden gespendeerd. Onderdeel van de jaarlijkse begroting is de huisvestingsbegroting. Deze bestaat uit twee delen: de exploitatie- en de investeringsbegroting. De exploitatiebegroting bevat afschrijvingskosten, rentekosten, huurpenningen, verzekeringspremies en leges, waterschapskosten, energie, personeelskosten, kosten voor

Kan ‘de bouw’ bijdragen aan reductie van kosten in de gezondheidszorg?

By | 2017-07-28T11:08:49+00:00 juli 1st, 2017|Nieuws|

In alle marktsectoren ligt momenteel de nadruk op het reduceren van kosten. Ook de gezondheidszorg ontkomt hieraan niet. De bouw- en investeringskosten van instellingen in de gezondheidszorg maken een relatief laag onderdeel uit van de totale exploitatiekosten. Desondanks kan het uit de hand lopen van de bouw- en investeringskosten voor een nieuwbouw of renovatieproject in