Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

Ondanks alle goede zorgen tijdens de voorbereiding en uitvoering kan er tijdens of na de bouw schade ontstaan aan de gevel. Zowel door een verkeerde materiaalkeuze, als uitvoeringsfouten, als verkeerd gebruik of vandalisme. Het achterhalen van de oorzaak, alsmede het vaststellen van het meest optimale herstel vraagt om veel kennis en ervaring. Niet alleen om de kosten voor het herstel te beperken, maar ook de overlast voor de gebruikers te beperken en om herhaling te voorkomen.

Corrosie/degradatie

Corrosie en degradatie van materialen kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken. Het kan ontstaan door een verkeerde keuze of combinatie van materialen, onverwachte omstandigheden, onvoldoende verduurzaming, te weinig onderhoud of verkeerd gebruik. Wat de oorzaak ook is, de gevolgen voor de prestatie van de gevel kunnen groot zijn, net als de kosten voor een herstel.

Glasbreuk

Mechanische glasbreuk word meestal veroorzaakt door een ongelukje, verkeerd gebruik of vandalisme. In die gevallen is het nemen van preventieve maatregelen en het vervangen van de beglazing meestal voldoende. In meer hardnekkige gevallen kan het slimmer zijn een andere beglazing te kiezen. Dat geldt ook voor gevallen waar bijvoorbeeld sprake is van thermische breuk of nikkelsulfietbreuk.

Lucht- en waterlekkages

Lucht- en waterlekkages zijn zo ongeveer de meest voorkomende klachten in gevels en kunnen het gevolg zijn van eenduidige uitvoeringsfouten, maar ook van een combinatie van systeemfouten, productie- en/of uitvoeringsfouten. In het laatste geval is het niet de kunst een oorzaak vast te stellen, maar alle oorzaken. Alleen dan kan er sprake zijn van een goed en blijvend herstel.

Scheurvorming/verzakking

Scheurvorming en verzakking zijn schades die vooral voorkomen in metselwerk, en zijn vaak het gevolg van tekortkomingen in de fundatie of draagconstructie. Ze kunnen ook het gevolg zijn van onvoldoende of onjuist dilateren. In het geval van natuursteen gevelbekleding kan scheurvorming ontstaan door een verkeerde winning van het basismateriaal in de groeve of een verkeerde bevestiging. Het vaststellen van de oorzaak vraagt om een breed bouwkundig inzicht en uitgebreide kennis van materialen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over schadeonderzoek of heeft u vragen, neem dan contact op met één van onze adviseurs door te bellen naar 040 250 4200.

Onze opdrachtgevers

Neem contact op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.