Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

DDC Consulting kan voor u een MJOP opstellen, oftewel een meerjarenonderhoudsplanning: een planning die over een lange termijn aangeeft welk onderhoud, wanneer, tegen welke kosten, aan een gebouw moeten worden uitgevoerd. Wij zijn als bureau gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van een MJOP (bijvoorbeeld als onderdeel van een DBM-contract) of uiteraard in het groter geheel als onderdeel van de LCC (life-cycle kosten) van een onroerend goed.

Hoe ziet een MJOP er uit?

Om een MJOP op te kunnen stellen wordt éérst een inventarisatie gemaakt van de onderhoudsbehoevende bouw- en installatiedelen, de hoeveelheden en toe te passen cq. toegepaste materialen. Bij een bestaand gebouw dient vervolgens de conditie per gebouwonderdeel te worden vastgesteld, middels toestand inspectie (opname type gebreken, de intensiteit en omvang ervan). Ook worden eventuele historische onderhoud-gegevens geraadpleegd. Dit onderzoek kan DDC Consulting voor u verzorgen.

Vervolgens calculeren we, op basis van de gewenste conditie, de benodigde onderhoudsmaatregelen (eventueel voorzien van prioriteit i.v.m. oogpunt veiligheid of gevolgschades, bijv. daklekkage of verstoring van uw primair proces). Op deze manier worden, ook op basis van uw beschikbare financiële middelen, alle onderhoudsmaatregelen in de tijd geplaatst. Door gebruik te maken van theoretisch bekende onderhoudsintervallen kunnen herhalingsingrepen worden ingevoerd. Tot slot worden de benodigde jaarlijkse onderhoudskosten voor inspecties en dagelijks onderhoud (bijv. reparaties oftewel storingsonderhoud) toegevoegd. Het geheel vormt uw meerjaren onderhoudsplanning en –begroting, waarmee uw gebouwbeheer betrouwbaar in kaart is gebracht.

Onderhoudsbehoefte van mijn onroerend goed in kaart brengen?

DDC Consulting maakt de te verwachten onderhoudskosten van uw onroerend goed inzichtelijk, bijvoorbeeld door het opstellen van een MJOP. Ook zorgen we ervoor dat de MJOP actueel blijft en zo nodig (bijv. i.v.m. renovatie) wordt bijgesteld. Onthoud u niet van goed geprognotiseerd onderhoud en neem contact met ons op! 040 250 4200

Onze opdrachtgevers

Neem contact op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.