Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

Voor uw bouwproject heeft u behoefte aan uitvoerende partijen die in staat zijn een kwalitatief goed product te realiseren voor een aantrekkelijke prijsstelling en binnen het beoogde tijdpad. Door een gedegen selectie van in aanmerking komende partijen voorkomt u dat u uw project niet aan de juiste partij toevertrouwd.

Ook kent de bouwsector tegenwoordig vele contractvormen en gunningscriteria (laagste prijs, Economisch Meest Voordelige Inschrijving) en gelden voor overheidsprojecten Europese aanbestedingsrichtlijnen. Contractvorm,  gunningscriteria en aanbestedingsrichtlijnen zijn bepalend voor de wijze waarop het aanbestedingsproces wordt ingericht. Een aanbestedingsproces waarin procedures niet goed gevolgd worden, kan resulteren in onverwachte vertraging met mogelijk juridische consequenties.

DDC Consulting heeft inmiddels jarenlang ervaring opgedaan met vele aanbestedingsvormen. Hierdoor hebben wij de expertise opgebouwd om uw aanbesteding in goede banen te leiden.

Aanbestedingsbegeleiding door DDC Consulting

Afhankelijk van de gekozen aanbestedingsvorm gaat DDC Consulting het aanbestedingsproces vorm geven door onder andere:

  • het opstellen van selectiecriteria en het opstellen van gunningcriteria
  • het aanmelden en publiceren van de aanbesteding op daartoe geautoriseerde aanbestedingsplatforms
  • het opstellen van specifiek voor de aanbestedingsprocedure benodigde formulieren gericht op selectie, waardering en gunning
  • aanspreekpunt voor de genodigde partijen gedurende het aanbestedingsproces
  • het innemen van de inschrijvingen en het opstellen van het Proces Verbaal van aanbesteding
  • waarderen van de ingediende inschrijvingen
  • het administreren en documenteren van het volledige aanbestedingsproces.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe DDC Consulting u kan ontzorgen met aanbestedingsbegeleiding? Neem dan contact met ons op en bel naar 040 250 4200.

Onze opdrachtgevers

Neem contact op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.