Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

De vuurlastberekening is een uitstekend brandpreventiemiddel voor allerlei typen gebouwen. Het uitgangspunt hiervan is dat de uitbreiding van een eventuele brand beperkt kan worden. Door het berekenen van de vuurlast wordt bepaald hoe groot een compartiment mag zijn om een uitslaande brand naar andere compartimenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat houdt de vuurlastberekening in?

Ondanks de brandpreventieve voorzieningen in een gebouw, kan er toch altijd brand ontstaan. De vuurbelasting is de hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij volledige verbranding van alle in een ruimte en/of gebouw aanwezige brandbare materialen, met inbegrip van de materialen in de constructie die zich binnen die ruimte en/of het gebouw bevinden dan wel begrenzen. De vuurlastberekening is gesplitst in een permanente en een variabele bijdrage. De permanente bijdrage is alles wat bij het gebouw zelf hoort: het onroerend goed. De variabele bijdrage is alles wat in het gebouw zit zoals de inventaris en de opgeslagen goederen.

We geven u graag meer informatie

De ervaren partners van DDC Consulting kunnen door middel van een vuurlastberekening onderzoeken of bij een bepaalde vuurbelasting de brandbeveiligingsvoorzieningen kunnen of moeten worden aangepast. Zij hanteren bij deze berekening de voorwaarden uit NEN6090. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u contact opnemen met een van onze partners door te bellen naar 040 250 4200.

Onze opdrachtgevers

Neem contact op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.