Project omschrijving

Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

PROJECT INFO

Huisvesting Onderwijs & Cultuurcomplex (OCC) als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Spuikwartier Den Haag. In het OCC worden o.a. gehuisvest Het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en de Stichting Dans- en Muziekcentrum.

WERKZAAMHEDEN

•Vaststellen budget technische onderhoudskosten op basis van ruimtelijk & technisch programma van eisen (als onderdeel van de Maintain component in het DBM contract). In verband met het ontbreken van een ontwerp en materialisatie (programmafase) zijn de budgettaire onderhoudskosten op hoger niveau bepaald, zowel a.d.h.v. kostenkengetallen per m2 fno/nvo/bvo alsook op procentuele basis gerelateerd aan (deel)bouwkosten. Uitgangspunt voor gewenst conditieniveau is 3 (redelijke conditie) uitgezonderd publieke locaties (niveau 2). De technische onderhoudskosten zijn verdeeld in een eigenaars deel en gebruikers deel. Verder is er een splitsing gemaakt in gepland onderhoud (grote en kleine vervangingen, jaarlijks preventief onderhoud, inspecties keuringen en technisch beheer) en correctief onderhoud (storingsonderhoud). Op basis van onze uitkomsten technische onderhoudskosten is hiervoor een gemiddeld jaarlijks budgettair plafondbedrag bepaald/getoetst welke is opgegeven in de DBM aanbesteding Spuikwartier. • Quick scan contractdocumenten ‘Maintain’ (o.a. compleetheid) • Financiële beoordeling aanbieding ‘Maintain’ voorlopige winnaar (MJOP bouwkunde en installaties)

BOUWJAAR

Vanaf 2019

COPYRIGHT

De interieurrender is ©NOAHH / NL-architects
De exterieurrenders is ©NOAHH / JCAU

Meer projecten