Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

Life-cycle kosten zijn alle kosten die worden gemaakt voor een gebouw gedurende de levensduur om aan zijn prestatie-eisen te laten voldoen. Kort gezegd: de totale kosten gemoeid met het stichten (investeringskosten), in stand houden (exploitatiekosten) en afstoten (sloop/demontage) van gebouwen.

Levensduurkostenberekening

Om invloed uit te kunnen oefenen op de life-cycle kosten is een goed middel het opstellen van een levensduurkosten-berekening, een kostenopzet die steeds vaker door onze kostenbewuste opdrachtgevers wordt gevraagd. Een life-cycle kosten berekening is een ideaal hulpmiddel om in een project de juiste keuzes te kunnen maken uit ontwerpalternatieven. Vaak kan met een geringe extra investering de exploitatiekosten in de gebruiksfase dermate worden gereduceerd dat dit – per saldo – lagere life-cycle kosten tot gevolg heeft. In onze levensduurkosten-berekening worden dus verwerkt:

  • Investeringskosten
  • Exploitatiekosten
  • Sloop- en/of demontagekosten (of ingeval verkoop restwaarde)

De levensduurkostenberekening kan worden uitgevoerd ofwel op het niveau van het gebouw als geheel en/ óf op het niveau van de gebouwelementen. In de vroege fasen van het bouwproces – als veel detailinformatie nog niet voorhanden is – zal van het gebouw als geheel de levensduurkostenberekening worden bepaald, als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Lopende het ontwerptraject komen levensduurkostenberekeningen op het niveau van gebouwelementen in beeld, om keuzes te maken in mogelijke kwalitatief vergelijkbare alternatieven.

Wij maken bouwen transparant

Bij een eerlijk – transparant – advies betrekken we vaak, bij investeringskosten-vraagstukken, de doorkijk naar life-cycle kosten. Dit is uiteraard afhankelijk van de relatie van onze opdrachtgever tot het onroerend goed (ontwikkelen, eigenaar, huurder). Bent u ook op zoek naar de juiste afweging in levensduurkosten en wilt u hierin een onafhankelijk advies? Neem dan contact met ons op en bel 040-2504200.

Onze opdrachtgevers

Neem contact op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.