Project omschrijving

Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

PROJECT INFO

In het kader van de ontwikkeling van de campus tot TU/e Science Park (2020) renoveert de TU/e haar hoofdgebouw (ca. 42.000m2 bvo, 16 bouwlagen) t.b.v. de faculteiten Industrial Design en Industrial Engineering & Innovation Sciences. Daarnaast worden ook 8 (TU/e brede) ondersteunende diensten gehuisvest.

OPDRACHTGEVER

Technische Universiteit Eindhoven – Dienst Huisvesting

WERKZAAMHEDEN

Diverse advisering en ondersteuning op het gebied van kostenbeheersing: • Budgetbepaling (investeringskosten en bouwkosten) 2 variantenstudies PvE + schetsontwerp; • Deelnemen risicoanalyses + afprijzen financiële gevolgen van de risico’s; • Kostenbepaling honorarium Total Engineer (advieskosten SO, VO en DO) t.b.v. Europese Aanbesteding; • Beoordeling beheersing financieel kader aanbesteding ‘Total Engineering’; • Beoordelen bouwkostenramingen o.b.v. value (kosten-kwaliteitstoets) SO/VO/DO van de Total Engineer; • Beoordelen exploitatiekosten-ramingen SO/VO/DO van de Total Engineer (economisch ontwerpen)

BOUWJAAR

2014 t/m 2018

 

Meer projecten