Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

DDC Consulting in Eindhoven kan voor u een MJOB opstellen, oftewel een meerjarenonderhoudsbegroting: een planning die over een lange termijn aangeeft welk onderhoud, wanneer, tegen welke kosten, aan een gebouw moeten worden uitgevoerd. Wij zijn als bureau gespecialiseerd in het opzetten en beoordelen van een MJOB (bijvoorbeeld als onderdeel van een DBM-contract) of uiteraard in het groter geheel als onderdeel van de LCC (life-cycle kosten) van een onroerend goed.

Hoe ziet een meerjarenonderhoudsbegroting er uit?

Om een meerjarenonderhoudsbegroting op te kunnen stellen wordt éérst een inventarisatie gemaakt van de onderhoud behoevende bouw- en installatiedelen, de hoeveelheden en toe te passen c.q. toegepaste materialen. Bij een bestaand gebouw dient vervolgens de conditie per gebouwonderdeel te worden vastgesteld, middels toestand inspectie (opname type gebreken, de intensiteit en omvang ervan). Ook worden eventuele historische onderhoud-gegevens geraadpleegd. Dit onderzoek kan DDC Consulting voor u verzorgen.

Vervolgens calculeren we, op basis van de gewenste conditie, de benodigde onderhoudsmaatregelen (eventueel voorzien van prioriteit in verband met het oogpunt veiligheid of gevolgschades, bijvoorbeeld daklekkage of verstoring van uw primair proces). Op deze manier worden, ook op basis van uw beschikbare financiële middelen, alle onderhoudsmaatregelen in de tijd geplaatst. Door gebruik te maken van theoretisch bekende onderhoudsintervallen kunnen herhalingsingrepen worden ingevoerd. Tot slot worden de benodigde jaarlijkse onderhoudskosten voor inspecties en dagelijks onderhoud (bijv. reparaties oftewel storingsonderhoud) toegevoegd. Het geheel vormt uw meerjarenonderhoudsplanning en –begroting, waarmee uw gebouwbeheer betrouwbaar in kaart is gebracht.

Onderhoudsbehoefte van mijn onroerend goed in kaart brengen?

DDC Consulting maakt de te verwachten onderhoudskosten van uw onroerend goed inzichtelijk, bijvoorbeeld door het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting. Ook zorgen we ervoor dat de MJOB actueel blijft en zo nodig (bijv. in verband met renovatie) wordt bijgesteld. Onthoud u niet van goed geprognosticeerd onderhoud en neem contact met ons op via 040 250 4200.

Onze opdrachtgevers

Neem contact op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.