Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

Gevels en daken functioneren pas optimaal als ze technisch en bouwfysisch kloppen. Daarom dient er voldoende aandacht te zijn voor zaken als geluidsisolatie, lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en condensatie. Niet alleen om een goed binnenklimaat te realiseren en de energiekosten laag te houden, maar ook om de kwaliteit van de gevel en het dak op termijn te kunnen behouden.

Comfort

Koudeval en stralingsasymmetrie kunnen leiden tot comfortklachten. Koudeval ontstaat meestal bij hoge glasvlakken met een relatief lage isolatiewaarde, al dan niet gecombineerd met een gebrek aan compenserende maatregelen als bijvoorbeeld een convector en/of te veel luchtinfiltratie. Stralingsasymmetrie ontstaat als gevolg van een te groot temperatuurverschil tussen bijvoorbeeld een koude buitengevel en een warme binnenmuur.

Beide fenomenen zijn meestal vooraf op basis van ervaring en/of berekeningen te onderkennen, en kunnen vaak voorkomen worden door passende maatregelen te treffen.

Geluidsisolatie

De meeste mensen vinden het prettig zonder geluidsoverlast te werken, te wonen en te slapen. Daarom dienen ook gevels en daken van kantoren en woningen voldoende geluidsisolerend te zijn. Zowel voor hinderlijk geluid van buiten, bijvoorbeeld door verkeer of afdruppend regenwater, maar ook voor hinderlijk geluid van binnen, bijvoorbeeld door stemgeluid van aanliggende ruimten.

De benodigde maatregelen kunnen op basis van ervaring en vuistregels worden bepaald, voor anderen zijn berekeningen of testen nodig.

Lucht- en waterdichtheid

Een voldoende lucht- en waterdichte gevel is de basis voor een goed gebouw. De principes om dit te realiseren zijn relatief eenvoudig maar esthetische wensen, bouwtoleranties, weersomstandigheden en bouwvolgorde maken dat het in de praktijk toch nog wel eens mis gaat. De kans dat problemen ontstaan kan sterk worden beperkt door een slimme detaillering die met al deze zaken rekening houdt, en voldoende mogelijkheden biedt voor controle en herstel (indien nodig).

Thermische isolatie

Om het energieverbruik van een gebouw te beperken is een goede thermische isolatie van belang. Naarmate de gewenste of vereiste isolatiewaarde hoger ligt, wordt de invloed van relatief kleine en slecht presterende onderdelen groter. Soms bieden hoogwaardigere en thermisch beter presterende materialen een oplossing, maar soms is een andere slimmere detaillering beter en goedkoper.

Indien nodig kan het behaalde resultaat van een verbeterde detaillering met een berekening van de Rc- of U-waarde van het onderdeel of het geheel worden aangetoond.

U-waarden (CE-markering)

De huidige wet- en regelgeving in de bouw verlangen dat bepaalde eigenschappen van bouwonderdelen worden vastgelegd in de vorm van een CE-markering. Voor gevels en gevelonderdelen is dat bijvoorbeeld de U-waarde. Deze waarde dient berekend of gemeten te worden, en goedgekeurd te worden door een Notified Body. Op welke wijze er berekend of gemeten dient te worden is vastgelegd in specifieke product- en/of algemene bepalingsnormen.

Condensatie

Condensatie kan niet alleen vervelend zijn omdat het doorzicht wordt beperkt, of afstroomt en wateroverlast veroorzaakt, maar ook omdat het tot degradatie van daarvoor gevoelige bouwmaterialen kan leiden. Bijvoorbeeld door schimmelvorming of corrosie. Vooral bij inwendige condensatie kan vergaande schade ontstaan wanneer oorzaak en gevolg vaak pas in een vergevorderd stadium worden ontdekt. Met voldoende kennis en ervaring zijn het optreden van condensatie en de mogelijke gevolgen meestal tijdig te onderkennen. Soms zijn vochttransportberekeningen nodig om dit te kunnen voospellen en passende maatregelen te treffen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over bouwfysica of heeft u vragen, neem dan contact op met één van onze adviseurs door te bellen naar 040 250 4200.

Onze opdrachtgevers

Neem contact op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.